مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
WP Personal - 1 Free Domain Name (annually or above payment terms)
1 WordPress Website
Jetpack Included
5GB SSD Storage
3 Email Accounts
Unlimited Data Transfer
http/2 & NGINX Included
WordPress Pre-installed
Recommended for 10K Monthly Visit

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
WP Power Blog - 1 Free Domain Name (annually or above payment terms)
3 WordPress Website
Jetpack Included
15GB SSD Storage
10 Email Accounts
Unlimited Data Transfer
http/2 & NGINX
Included
WordPress Pre-installed
Recommended for 20K Monthly Visit

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
WP Business - 1 Free Domain Name (annually or above payment terms)
5 WordPress Websites
Jetpack Included
30GB SSD Storage
20 Email Accounts
Unlimited Data Transfer
http/2 & NGINX
Included
WordPress Pre-installed
Recommended for 50K Monthly Visit

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.236.241.39) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution